Trendy na rynkach nieruchomości

Opracowanie i tłumaczenie za "Colliers International"
Wrzesień 2020

Będąc integralną częścią całego naszego życia, światowe trendy odegrają decydującą rolę w rozwoju rynku nieruchomości. 

1. Zmiany demograficzne i społeczne.
2. Wprowadzenie nowych technologii w ramach czwartej fali technologicznej.
3. Niedobór zasobów naturalnych.
4. Zmiany klimatyczne.

Zachodzące obecnie przemiany demograficzne i społeczne są najbardziej znaczące w historii ludzkości. Wzrost liczby ludności w XX i XXI wieku jest gwałtowny. W XX wieku populacja Ziemi wzrosła z 1,5 do 6 miliardów ludzi. Przewiduje się, że do 2050 r. wzrost wyniesie 9 miliardów, a za taki wzrost złoży się zarówno wzrost liczby urodzeń, jak i wydłużenie średniej długości życia. Według niektórych szacunków do 2050 r. Liczba osób powyżej 60 roku życia po raz pierwszy doda liczbę osób poniżej 15 roku życia. To radykalnie zmieni zarówno system emerytalny, jak i rynek nieruchomości.
Przewidywane zmiany obejmują wzrost zapotrzebowania na domy dla emerytów, przychodnie i przestrzeń rekreacyjną. W związku z tym pojawią się nowe segmenty rynku spełniające takie potrzeby. Wzrost liczby ludności wymaga również zwiększenia powierzchni gruntów rolnych.

Budownictw mieszkaniowe 

Według ekspertów wzrost populacji miejskiej do 2050 roku wyniesie około 75%. W miastach będzie mieszkać ponad 6 miliardów ludzi. Wszystko to doprowadzi zarówno do wzrostu inwestycji deweloperskich (zarówno standardowego segmentu nieruchomości), jak i niezbędnej infrastruktury (przede wszystkim drogi). Zmieni się także rodzaj nieruchomości (głównie mieszkaniowych). Zmniejszy się przystępność cenowa mieszkań, a więc zmniejszy się powierzchnia mieszkań i wzrośnie ich produktywność.

Niestety wzrost populacji jest sprzeczny z ograniczonymi zasobami naturalnymi. Jak wiemy z lekcji w szkole, większość zasobów naturalnych jest nieodnawialnych. Według szacunków ekspertów budynki na całym świecie pochłaniają znaczną ilość zasobów. Około 67% całej energii elektrycznej, 40% wszystkich surowców i 14% wszystkich zasobów wody pitnej. Jednocześnie budynki wytwarzają około 35% całkowitej emisji dwutlenku węgla. I prawie połowa wszystkich stałych odpadów komunalnych.

Zmiany na rynku nieruchomości


Wraz ze zmianą klimatu czynniki te determinują zapotrzebowanie na zielone lub zrównoważone budynki. Budynki takie charakteryzują się zmniejszonym, a w niektórych przypadkach nawet zerowym zużyciem energii, redukcją efektu cieplarnianego oraz najbardziej korzystnym wpływem na jakość środowiska. Obecnie budowa takich obiektów odbywa się według kilku wiodących światowych standardów. Amerykański LEED, angielski BREEAM, niemiecki DGNB itp. Zmniejszenie zużycia energii to tylko jedna z korzyści wynikających z budowania zrównoważonych budynków.

Dla inwestorów oznacza to przede wszystkim wzrost wartości budynku. Według różnych szacunków wzrost wartości aktywa może wynieść od 5 do 10%. Osiąga się to po pierwsze dzięki możliwości priorytetowego obsadzania takich budynków jakościowymi najemcami. A teraz typowe dla wielu wiodących firm jest posiadanie tzw. Zielonego paszportu, kiedy firma musi znajdować się w zielonym budynku. Po drugie, w takich budynkach koszty operacyjne są znacznie obniżone na wszystkich etapach cyklu życia aktywów.

Wprowadzenie nowych technologii, w tym w ramach tzw. Czwartej rewolucji przemysłowej, jest dziś najpotężniejszym i nieprzewidywalnym czynnikiem rozwoju całej gospodarki, a zwłaszcza nieruchomości. Rozwój internetu i telekomunikacji zadecydował o przejściu gospodarki do trybu online. Już teraz reżim pracy firm i pracowników uległ radykalnej zmianie. Coraz częściej przechodzą na tryb mobilny. Podział na przestrzeń fizyczną i cyfrową coraz bardziej się zaciera.

Dla rynku nieruchomości oznacza to:
- znaczna redystrybucja popytu między różnymi segmentami;
- konieczność zmiany funkcjonalności istniejących obiektów;
- pojawienie się nowych segmentów.

Praca zdalna i możliwość prowadzenia spotkań online i wideokonferencji to:
- spadek popytu na biura;
- stale rosnąca rola handlu online;
- spadek popytu na obszary handlowo-usługowe, np. w zakresie usług finansowych.

Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na powierzchnie logistyczne, w tym nowy format, tzw. Magazyny ostatniej mili. Obiekty rozrywkowe, w tym centra handlowe.

Globalne zmiany klimatyczne już wpłynęły na życie każdego z nas. Globalne ocieplenie oznacza podnoszenie się poziomu mórz, wydłużanie sezonu sadzenia i zwiększanie liczby susz. Wiadomości o tajfunie, tsunami stały się codziennością. Oczywiście mamy szczęście, że w przeciwieństwie do naszych najodleglejszych przodków możemy przewidzieć i przygotować się na nową `epokę lodowcową`.

Należy brać pod uwagę nowe czynniki klimatyczne w całym cyklu życia. Po pierwsze, przy projektowaniu i budowie budynku, zwłaszcza w obszarach, w których te trendy już się pojawiły. W miarę możliwości należy wykorzystywać nowe materiały, a budynek ustawić zgodnie z potwierdzonymi trendami klimatycznymi. Po drugie, na etapie zarządzania należy rozważyć możliwość znaczącej modernizacji budynku przy użyciu nowych materiałów. A także zdefiniować nowy system ubezpieczenia budynku.

Zatem znaczące globalne zmiany determinują nieuchronność zmian na rynku nieruchomości. Szybkość i zakres tych zmian są aktywnie omawiane przez czołowych graczy. Ale na razie nikt nie ryzykuje przewidywania, jak będzie wyglądał rynek nieruchomości za dziesięć lat. A w przypadku rynku nieruchomości będzie to pojutrze. Jedno jest pewne, na rynku nieruchomości zbliża się nowa `epoka lodowcowa`. W tym sensie, że czekają nas zmiany koordynacyjne. Więc nie będzie nudno.

       bułgaria domy na sprzedaż Jesteśmy laureatem edycji 2021 "Firma godna zaufania" domy na sprzedaż bułgaria