Procedura zakupowa krok po kroku


Zakup nieruchomości w Bułgarii w praktyce
Proces zakupu nieruchomości jest przejrzysty, bezpieczny i zgodny z prawodawstwem
Bułgarii - gwarantuje bezpieczeństwo transakcji, zarówno stronie sprzedającej
jak i kupującej.

Procedura rezerwacyjna1. Po wyborze oferty, aby zagwarantować sobie możliwość kupna
    wybranej nieruchomości, należy dokonac rezerwacji, poprzez wpłatę depozytu 
    - zwykle 2.000 Euro

2. Wpłata depozytu jest dokonywana na specjalne konto depozytowe prowadzone przez
kancelarię prawną 

3. Po wpłacie depozytu, oferta sprzedaży nieruchomości staje się niedostępna  dla innych potencjalnych klientów.
4. Na okoliczność wpłaty depozytu, podpisywana jest stosowna Umowa Depozytowa.
5. Wpłacony depozyt  jest na poczet ceny zakupu i stanowi
    gwarancję transakcji dla strony sprzedającej
6. Gdyby okazało sie w toku procedowania procedury rezerwacyjnej lub zakupowej, że nieruchomość posiada wady prawne lub finansowe (obciążona hipoteka, istniejące prawa osób trzecich, trwające postepowania sądowne) -w takim przypadku depozyt jest zwracany w pełnej wysokości. Żadne koszty nie są naliczane.
   

Procedura kontrolna w organach administracji sądowej:

 


Przed finalizacją procesu kupna/sprzedaży, dla bezpieczeństwa transakcji, 
 dokonywane jest sprawdzenie:
  • ksiąg wieczystych, dostępnych w miejscowym Ratuszu, a w szczególności:
       - tytułu własności – dane właściciela; czy jest zarejestrowanym właścicielem
       - przedmiotu umowy - dane nieruchomości; czy nieruchomość i grunt na sprzedaż
         odpowiadają zarejestrowanym szczegółom
        - ewentualnych obciążeń prawnych i finansowych nieruchomości; czy nie ma długów
          ani opłat, takich jak hipoteka na nieruchomości i/lub nie ma postępowania sądowego
          wszczętego przeciwko nieruchomości
Sprawdzenie Kadastru. Kadaster jest oficjalnym rejestrem publicznym przedstawiającym
szczegóły własności nieruchomości w dzielnicy, w tym granice i oceny podatkowe
         - sprawdzenie wartości kadastralnej nieruchomości
         - sprawdzenie, ile będzie wynosił podatek od zakupu

           

 

Procedura kontrolna dokumentów/rachunków właściciela
   Podatki miejskie/gminne (podatek od nieruchomości; podatek za wywóz śmieci)
   Zaświadczeniu z Gminy o niezaleganiu właściciela z podatkami i opłatami gminnymi
   Opłaty za media (prąd, woda, TV, internet) – paragony/rachunki właściciela
   udowadniające, że wszystkie rachunki za media zostały zapłacone
 

Akt notarialny:1. Odzwierciedla dokładny opis nieruchomości i dane kupującego i sprzedajacego
2. Jest sporządzony w języku bułgarskim 
3. Przed podpisaniem jest odczytywany i tłumaczony na język polski, przez tłumacza przysięgłego,
     który jest obecny u notariusza podczas transakcji,
     i ten fakt jest odnotowywany w akcie notarialnym.
4.W 
przypadku nabywania nieruchomości we wspólnocie małżeńskiej, akt notarialny
    podpisują oboje małżonkowie.

5. W przypadku, nabywania nieruchomości we wspólnocie małżeńskiej, ale mając rozdzielność
     majątkową lub z majątku osobistego, nabywca składa stosowne oświadczenie przed Notariuszem
    (tak jak w Polsce)

Finalizacja aktu notarialnego

 

- standardowa finalizacja aktu notarialnego, to jego podpisanie przez strony i notariusza
   po dokonaniu płatności 
- zgodnie z prawem bułgarskim rozliczenie finansowe transakcji zakupu nieruchomości,
   może odbywać się tylko przelewem bankowym.

- przelewu bankowego można  dokonać w obecności notariusza, poprzez bankowość elektroniczną
  (aby płatność została zaksięgowana natychmiast na koncie sprzedającego, czyli podczas
  finalizacji aktu notarialnego; rachunki kupującego i sprzedającego muszą być w tym
  samym banku – przedstawiciel agencji  udzieli wcześniej stosownej pomocy aby założyć
  rachunek w banku)
Notarialna rejestracja nieruchomości na nabywcę w księgach wieczystych
Sądu Hipotecznego następuje po dokonaniu pełnej zapłaty potwierdzonej
przez notariusza w lokalizacji nieruchomości – wydanie stosownych
dokumentów trwa 1-3 dni roboczych
 
 
       bułgaria domy na sprzedaż Jesteśmy laureatem edycji 2021 "Firma godna zaufania" domy na sprzedaż bułgaria