Finalizacja transakcji


1.Standardowa finalizacja aktu notarialnego, to jego podpisanie przez strony i notariusza.
2. Zgodnie z prawem bułgarskim, rozliczenie finansowe transakcji zakupu nieruchomości,
   może odbywać się przelewem bankowym.
3. Przelewu bankowego można dokonać w obecności notariusza, poprzez bankowość elektroniczną
    (aby płatność została zaksięgowana natychmiast na koncie sprzedającego, czyli podczas
    finalizacji aktu notarialnego; rachunki kupującego i sprzedającego muszą być w tym
    samym banku – przedstawiciel agencji  udzieli wcześniej stosownej pomocy, aby założyć
     rachunek w banku),
albo poprzez konto powiernicze Kancelarii Prawnej.
4. Rejestracja nieruchomości na nabywcę, w księgach wieczystych Sądu Hipotecznego
    następuje po dokonaniu pełnej zapłaty potwierdzonej przez notariusza.
5. Notariusz składa wniosek do Sądu Hipotecznego o wpis/rejestracje nabywcy w Księgach Wieczystych
6. Sąd Hipoteczny dokonuje stosownych wpisów/rejestracji w Księgach Wieczystych - wydanie stosownych
    dokumentów z Sądu Hipotecznego trwa kilka dni roboczych.

       bułgaria domy na sprzedaż Jesteśmy laureatem edycji 2021 "Firma godna zaufania" domy na sprzedaż bułgaria