Akt notarialny


1. Akt notarialny odzwierciedla m.in. dokładny opis nieruchomości; powierzchnię całkowitą, udział w
    części wspólnej i powierzchnię netto; dokładną lokalizację, dane stron transakcji i cenę nabycia.
2. Jest sporządzony w języku bułgarskim
3. Przed podpisaniem jest odczytywany i tłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego,
    który jest obecny u notariusza podczas transakcji, i ten fakt jest odnotowywany
    w akcie notarialnym.
4. W przypadku nabywania nieruchomości we wspólnocie małżeńskiej, akt notarialny
    podpisują oboje małżonkowie.
5. W przypadku, nabywania nieruchomości we wspólnocie małżeńskiej, ale mając rozdzielność
     majątkową, lub z majątku osobistego, nabywca składa stosowne oświadczenie przed Notariuszem
    (tak jak w Polsce)

       bułgaria domy na sprzedaż Jesteśmy laureatem edycji 2021 "Firma godna zaufania" domy na sprzedaż bułgaria