Informacje ogólne

1. Wszystkie apartamenty są wydzielone hipotecznie i stanowią odrębną własność.
    To jest standard w Bułgarii. To tak jak w Polsce, własnościowe mieszkanie w bloku.
2. Każdy właściciel mieszkania/apartamentu, jest także właścicielem części wspólnej obiektu.
3. To jest pełna własność - i właściciel nie ma żadnych ograniczeń w dysponowaniu swoją własnością:
     a) może w każdej chwili sprzedać swój apartament bez żadnych ograniczeń
     b) może mieszkać w swoim apartamencie zarówno właściciel, jak i każda inna osoba/y, której udostępni klucze          


Transakcja nabycia nieruchomości w Bułgarii oparta jest na identycznych zasadach jak w całej UE;
Inwestorzy zagraniczni mogą nabywać nieruchomość i grunt, na których została nieruchomość wybudowana.
Obywatele państw UE, mogą posiadać majątek i ziemię w Bułgarii na takich samych warunkach jak Bułgarzy.
Nabycie nieruchomości przez obcokrajowca jest bezpieczne, zgodne z prawem unijnym i bułgarskim,
mało skomplikowane, a co najważniejsze odznacza się dużym potencjałem inwestycyjnym.

Najważniejsze informacje:

1.Dokumenty potrzebne stronie kupującej do zawarcia transakcji - ważny paszport lub dowód osobisty
2.Umowa kupna/sprzedaży nieruchomości w Bułgarii, zawierana jest (tak, jak w Polsce), tylko i wyłącznie w formie aktu notarialnego.
3.Notarialna umowa kupna/sprzedaży nieruchomości w Bułgarii, jest dokonywana w obliczu notariusza, właściwego dla miejsca położenia nieruchomości - tak więc, zawarcie transakcji w Polsce nie jest możliwe.                             
4.Walutą transakcji zakupu nieruchomości jest Euro. 
5. Zgodnie z prawem bułgarskim, w dokumentach podaje się całkowitą powierzchnię łączną nieruchomości (suma pow.zabudowanej i wspólnej); powierzchnię wspólną oraz powierzchnię zabudowaną (użytkową).
6. Kompleksy/hotele dzielą się na sezonowe (funkcjonują od kwietnia/maja do października/listopada) i całoroczne (funkcjonują cały rok)            

                  
       bułgaria domy na sprzedaż Jesteśmy laureatem edycji 2021 "Firma godna zaufania" domy na sprzedaż bułgaria