Podstawowe wiadomości


1. Wszystkie apartamenty są wydzielone hipotecznie i stanowią odrębną własność.
    To jest standard w Bułgarii. To tak jak w Polsce, własnościowe mieszkanie w bloku.
2. Każdy właściciel mieszkania/apartamentu, jest także właścicielem udziału w gruncie oraz części wspólnej obiektu.
2. To jest pełna własność - i właściciel nie ma żadnych ograniczeń w dysponowaniu swoją własnością:
     a) może w każdej chwili sprzedać swój apartament bez żadnych ograniczeń
     b) może mieszkać w swoim apartamencie zarówno właściciel, jak i każda inna osoba/y, której udostępni klucze          


Transakcja nabycia nieruchomości w Bułgarii oparta jest na identycznych zasadach jak w całej UE;
Inwestorzy zagraniczni mogą nabywać nieruchomość i grunt, na których została nieruchomość wybudowana.
Obywatele państw UE, mogą posiadać majątek i ziemię w Bułgarii na takich samych warunkach jak Bułgarzy.
Nabycie nieruchomości przez obcokrajowca jest bezpieczne, zgodne z prawem unijnym i bułgarskim,
mało skomplikowane, a co najważniejsze odznacza się dużym potencjałem inwestycyjnym.

Najważniejsze zasady:

1.Dokumenty potrzebne stronie kupującej do zawarcia transakcji - ważny paszport lub dowód osobisty
2.Umowa kupna/sprzedaży nieruchomości w Bułgarii, zawierana jest (tak, jak w Polsce), tylko i wyłącznie w formie aktu notarialnego.
3.Notarialna umowa kupna/sprzedaży nieruchomości w Bułgarii, jest dokonywana w obliczu notariusza, właściwego dla miejsca położenia nieruchomości - tak więc, zawarcie transakcji w Polsce nie jest możliwe.                             
4.Transakcje zakupu nieruchomości, zgodnie z prawem bułgarskim, są bezgotówkowe, a walutą transakcji zakupu nieruchomości jest Euro.                  
5. Dodatkowo, dla zapewnienia pewności i zadowolenia strony kupującej:
  • klient zawiera umowę z Agencją pośrednictwa w zakresie pośrednictwa zakupu nieruchomości -  taka umowa nie zobowiązuje do zakupu nieruchomości, tylko określa prawa i obowiązki stron w  zakresie realizacji transakcji 
  • tylko po podpisaniu umowy notarialnej zakupu, naliczane jest wynagrodzenie za realizację usługi pośrednictwa
  • jeśli klient nie przystąpi do umowy notarialnej, żadne koszty/opłaty dla Biura nie są naliczane; nawet w przypadku, gdy Biuro już poniosło koszty w toku realizacji umowy.                                                    
  

 
      
 
 

 
       bułgaria domy na sprzedaż Jesteśmy laureatem edycji 2021 "Firma godna zaufania" domy na sprzedaż bułgaria